Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Aişe Annemiz (ra) İlim ve İffet Abidesi

$595 $1295

Aişe Annemiz, risalet mektebinin en has talebesiydi...

 Özellikle Medine döneminde ve daha sonraki yıllarda İslam adına ortaya koyduğu olağanüstü hizmetlerden dolayı Âise Validemiz, dünden bugüne hep hedef olagelmiştir. Kitap, dinin arkadan gelen asırlara ve nesillere doğru bir şekilde ulaşmasında çok büyük emeği olan Annemizin hayatını ve hizmetlerini, bütün yönleriyle ve bütüncül bir nazarla incelemekte, akıcı ve anlaşılır bir dille okuyucunun istifadesine sunmaktadır.Author: Ali Demirel
Publisher: Siret Yayinlari

ISBN 9789778010305
Dimensions: 0