Ailenin Korunmasi ve MUT'A FiTNESi

ISIK

$ 6.99 $ 10.00
SKU: ISK-410
ISBN: 9786053280910
Yrd.Doc.Dr. Ergun CAPAN / ISIK YAYINLARI

Share:

Müt’a Fitnesi

İslâmiyet’ten sonra tedricilik esasının bir gereği olarak bir iki kere müt’aya izin verilmiş olsa da daha sonra Allah Resûlü’nün kesin beyanlarıyla kıyamete kadar haram kılınmıştır. Müt’a; Hanefî, Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre haramdır. Şia’nın Zeydilik, İsmailiyye, Dürzîlik ve Nusayrilik gibi kollarında da haram olan bu uygulamanın meşru olduğunu iddia eden tek grup İran Şiası/İmamiyye Şiası’dır. Müt’a; kendisi bir aile kurmadığı gibi, var olan aileleri de kökünden sarsmakta ve çökertmektedir. Nefse hoş görünen bu çirkin uygulama, İslâm’ın tesis ettiği aile yapısını ve bu ailenin en önemli rüknü olan kadını ve çocukları mağdur ederek sefalete sürüklemektedir. Müt’anın başta dinî, sosyolojik, psikolojik, tıbbî olmak üzere pek çok açıdan vahim sonuçları vardır. Bu husustaki en can alıcı soru ise şudur: Müt’a yapan veya yapılmasına fetva verenler acaba kendi kızlarına veya kız kardeşlerine böyle bir birlikteliği uygun görüyorlar mı!?

Our brands