Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ailenin Korunması Ve Mut'a Fitnesi

$695 $1095

Belli bir ücret karşılığında belli bir süre için bir erkeğin bir kadın ile rızası dâhilinde geçici olarak birlikte olması anlamına gelen mut’a, İşlâmiyet’ten önce Arap toplumunda var olan bir uygulamadır. İşlâmiyet’ten sonra tedricilik esasının bir gereği olarak bir iki kere mut’aya izin verilmiş olsa da daha sonra Allah Resûlu’nun kesin beyanlarıyla kıyamete kadar haram kılınmıştır. Mut’a; Hanefî, Malikî, Safiî ve Hanbelî mezheplerine göre haramdır. Şia’nın Zeydilik, İsmailiyye, Dürzîlik ve Nusayrılık gibi kollarında da haram olan bu uygulamanın meşru olduğunu iddia eden tek grup İran Şiası/İmamiyye Şiası’dır. Bu husustaki en can alıcı soru ise şudur: Mut’a yapan veya yapılmasına fetva verenler acaba kendi kızlarına veya kız kardeşlerine böyle bir birlikteliği uygun görüyorlar mı!?
Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ, Prof. Halil İbrahim BULUT
Prof. Hamdi DÖNDÜREN, Prof. Saffet KÖŞE
Döç. Hasan AYDINLI vd...

Author: Ergun Capan
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9786053280910
Dimensions: 0