Ailede ve Okulda Çocuk Egitimi

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 12.00
SKU: ANTS-GKK-140
ISBN: 9799758499075
Halit Ertugrul / Nesil Yayinlari

Share:

Bu eser, hem bir baba, hem de bir e?itimci olarak, yirmi y?ll?k bir tecrübenin ürünü.
Dünyan?n küçüldü?ü, bilimin, teknolojinin h?zla artt???, çocuklar? etkileyen olumsuz unsurlar?n ço?ald??? günümüzde; çocuk yeti?tirmek ve e?itmek, hem zor,hem de daha önemli hâle geldi.
??te bu kitab?n temel hedefi; son derece yetersiz ve eksik bilgilerle yap?lan çocuk e?itiminde yeni bir sistem sunmak.
Bu kitap, ilkokul ö?retmenli?inden üniversite ö?retim üyeli?ine kadar, e?itim ve ö?retim hizmetlerinin içinde bulunmu? bir e?itimcinin tecrübeleri....
Kitaptaki kurallar, gerek anne ve babalara, gerekse ö?retmenlere bir rehber vazifesi görecek.

Our brands