Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ailede Din Eğitimi

$995

We have run out of stock for this item.


Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı Kur’an’daki Din Eğitim Programı’nı Gelişim Psikolojisi verilerini de göz önünde bulundurarak ailenizde uygulayabileceğiniz bir müfredat olarak size sunuyor.

Din Eğitimi nedir? Ailenin çocuk eğitimindeki yeri ve sorumlulukları nelerdir? Zamanımızda dini ve bilimsel veriler göz önünde bulundurularak ailede uygulanabilecek din eğitimi programı nasıl bir içeriğe sahip olmalıdır?

Bu soruların cevaplarını merak eden okurlarımızın artık yeni bir kaynak kitabı var: “Ailede Din Eğitimi”!

“ Bu zamanda anne baba olmak”, yaşadığımız zamanın bize sunduğu koşullarla günden güne zorlaşmakta.

Ancak çocuğunun değişen şartlar içindeki ihtiyaçlarının farkına varan ve kendilerini yenileyebilen ebeveynler için bu zorluklar kolaylıkla aşılabilmektedir.

Elinizdeki kitap, modern zamanların anne babalarına, çocuk eğitiminin en temel ayağı olan “din eğitimi” alanında rehberlik etmek üzere hazırlandı. Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, “Çocuğun gelişim dönemi özelliklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, Kur’an merkezli bir din eğitimi programı nasıl olmalıdır?” sorusunu günümüz anne babaları için etraflıca cevaplıyor. 

Author: Abdurrahman Dodurgali
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786051141572
Dimensions: 0