Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Acı Haber

$099 $185

We have run out of stock for this item.Hikaye birleşik zamanda hazırlanmıştır.
Kitap, temel seviye esas alınarak hazırlanmıştır
Cümleler ortalama 3 ile 9 kelimeden oluşmaktadır.
Fiilimsiler kullanılmıştır.
Kitapta geçen anahtar kelime ve kelime gruplarının sözlük anlamları verilmiştir.
Kitabın sonunda anlama ve anlamaya yönelik alıştırmalar verilmiştir.
Author: Dilset
Publisher:

ISBN 9789756576564
Dimensions: 0