Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Abdülhamid Han

$495

We have run out of stock for this item.


Abdülhamîd Etrafında
Bu eser, ilk defa Ulu Hakan İkinci Abdülhamîd Hân'in bütün okur-yazarlara, yeni doğmuş çocuk beynini salatasına doğratıp dişleyecek derecede korkunç bir zalim tanıtıldığı ve bu tanıtmaya müteârife gözüyle bakıldığı bir hengâmede meydan yerine dikildi ve satır satış şu mânayı tutturdu:
- 36 Türk hükümdarı arasında belki en büyüğü ve tarihî hakkı muazzam bir zat mevzuunda Yahudi, dönme, mason, kozmopolit ve emperyalizme ajanlariyle el ele, İttihat ve Terakki eşkiyasının imal ettiği ve Cumhuriyet rejimi boyunca devamına şahit olduğumuz yalancı tarihe paydos!.. Dünyada her şeyin sahtesi görülmüş, fakat ilim ve tarihin devamlı yalancısına rastlanmamıştır!

Author: Necip Fazil Kisakurek
Publisher: Buyukdogu

ISBN 9789758180783
Dimensions: 0