Asker ile Cemre

Asker ile Cemre

Author: Omer Lutfi Efe
$6.95

Bir yanda, ilahi a?k? bulmak için mecazi a?k?n k?y?lar?nda gezinen bir delikanl?: Haf?z Ali Osman…
Di?er yanda ise, hayat?na yepyeni bir yön vermek üzere ç?k?? yolu arayan iyimser bir genç k?z: Cemre…
?ki genç aras?nda yava? yava? büyüyen, benzersiz bir a?k hikâyesi ile bu topraklarda ya?anan her türlü vakada oldu?u gibi ya?anan çeli?kiler, tesadüfler ve gündelik heyecanlar… Üstelik eski Türk musikisinin o unutulmaz na?meleri, tasavvuf sohbetleri ve siyaset e?li?inde…

Book Title Asker ile Cemre
Author Omer Lutfi Efe
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0017
ISBN 9789752634619

Bir yanda, ilahi a?k? bulmak için mecazi a?k?n k?y?lar?nda gezinen bir delikanl?: Haf?z Ali Osman…
Di?er yanda ise, hayat?na yepyeni bir yön vermek üzere ç?k?? yolu arayan iyimser bir genç k?z: Cemre…
?ki genç aras?nda yava? yava? büyüyen, benzersiz bir a?k hikâyesi ile bu topraklarda ya?anan her türlü vakada oldu?u gibi ya?anan çeli?kiler, tesadüfler ve gündelik heyecanlar… Üstelik eski Türk musikisinin o unutulmaz na?meleri, tasavvuf sohbetleri ve siyaset e?li?inde…

Bir kurgu ve anlat? ustas? olan Ömer Lütfi Mete’den, bildi?imiz a?k romanlar?n?n çok d???nda bir a?k roman?. Çok katmanl?, ak?c? ve her okumada farkl? anlamlar vaat eden derinlikli bir hikâye.

“Haf?z… Sen hakiki a?ka ula?mak için kendini Cemre’den mahrum etmenin ?art oldu?unu mu dü?ünüyorsun hâlâ? Hay?r, sen hâlâ kendi derdindesin. Her bak?mdan… Hâlâ senin senli?in devam ediyor. Sen hâlâ vars?n… Sen hâlâ var isen, a?k?n hiçbir çe?idi yok demektir.”

“Peki ama efendim, benim yok olmam için Cemre’nin tamamen silinmesi gerekmiyor mu?”

“Bak Haf?z, bu çok basit… Marifet nerde biliyor musun? Marifet bir tane de?il, milyon tane Cemre’ye ra?men ve onlarla beraber a?k?n hakikisine ula?abilmektir. Hiçbir ?eyle ilgisi olmayan?n, bütün ilgisini Allah’a yönlendirmesi marifet de?il ki. Marifet Cemre’lerle, E?ref’lerle, Ömer’lerle beraber; onlar? da severken Allah’ta yok olabilmek…”

Deal of the Day