Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

40 Soruda Kur'an ve Sünnet'e Gore Sefaat İnancı

$495

İslam mezhepleri arasında ciddi tartışma konusu olan şefaat nedir? Hem sözlük anlamı olarak hem de terim olarak ne demektir? Şefaat inancının insanları tembelliğe götürecek bir yanı var mıdır? Varsa bu nasıl izale edilir? Şefaat Ahirette kimleredir? Kimler şefaat edecektir? Şefaatten istifade etmek için neler yapmak gerekir? Şefaatle ilgili soruları daha çoğaltabiliriz.
Kur'anı bir kavram olan şefaat halkımız arasıdaki algılanma şekli şöyledir: Her türlü günah ve isyana dalan insanlar, ahirette şefaat ediciler vasıtasıyla, hiçbir ceza görmeksizin Cennete gireceklerdir. Halbuki şefaat, İslam alimlerine göre, suçlu olan müminlerin, Cehennemde cezalarını çektikten sonra tahakkuk edecek bir olaydır. Bu isyanlardan sakındırma bakımından çok önemlidir. Böylece Müslümanlar, isyanlara girmekten ve dolayısıyla dünyada, kabir hayatında ve kıyamet gününde çarptırılacakları cezalardan uzak kalmaya çalışırlar. Şefaatin doğru olarak bilinmesi ve ona göre davranılması, bu eserin telif sebebidir.

Author: Mesut Erdal
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789756079218
Dimensions: 0