Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

II.Abdülhamid Han'ın Dış Politikası ve Tasoz Operasyonu

$995 $1295

We have run out of stock for this item.


1878 ile 1908 arasındaki çalkantılı otuz yıl boyunca iktidarın merkezi Yıldız Sarayı olmuş, II. Abdülhamid Han, maliye, askeriye, iç güvenlik ve dış ilişkiler gibi önemli alanlarda karar alma ve uygulamada merkezileşmeyi sağlamıştır.
Elinizdeki çalışma Sultan II.Abdülhamid zamanında Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecini yaşadığı dönemde, sahip olduğu toprakları koruma refleksinin ne şekilde tezahür ettiğini, Tasöz adası örneğinde anlamaya yöneliktir.
Çalışmanın temel hedefi, Osmanlı Devleti'nin hayatı derecede ehemmiyet verdiği hususlarda, kendi kararını kendi başına alma kabiliyetini ortaya koymaktadır.

 Author: Suleyman Kiziltoprak
Publisher: Yitik Hazine Yayinlari

ISBN 9789944766340
Dimensions: 0