1-5 Yas Cocugun Gelisimi Beslenmesi Oyunlari

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-261
ISBN: 9786059841870
Hatice Kubra Tongar / Hayy Kitap

Share:

Anneci?im ben büyüyorum!
Sevgili anneci?im,
Mini minnac?k bir battaniyenin içinde beni eve getirdi?in günü hat?rl?yor musun? Bana ald???n k?yafetler bile üzerime büyük gelmi?ti. Belki küçük bedenime bak?p nas?l büyüyece?imi dü?ünmü?tün. Hatta belki biraz korkmu?tun. Oysa aradan aylar geçti ve ben ilk ya??m? doldurdum bile…
?imdi seninle yepyeni bir e?i?in giri?inde duruyoruz. Bebeklikten çocuklu?a do?ru h?zla yürüyen küçük bir kâ?ifim art?k. Tabii benimle birlikte, bana dair heyecanlar?n, kayg?lar?n ve sorular?n da büyüyor. Mutlu bir çocuk olmam için her ?eyi do?ru yapmak istiyorsun.

Merak etme! Bu konuda en büyük yard?mc?n yine ben olaca??m. Bak?m?mdan beslenmeme, oyunlar?mdan geli?imime kadar bilmen gereken tüm bilgileri tek tek sana anlataca??m.
??te çocukluk y?llar?mda ihtiyac?n olan tüm bilgiler!
Benim dünyama konuk olmaya haz?r m?s?n?

Annelerin çocuk e?itimiyle ilgili yak?ndan takip etti?i yazar Hatice Kübra Tongar bu kitab?nda çocu?un dilinden sesleniyor. 1-5 ya? çocu?unu yak?ndan tan?mak, isteklerini ve ihtiyaçlar?n? anlamak için rengarenk bir ba?ucu kitab?!

Our brands