Nur'un Büyük Kumandan? Zübeyir Gündüzalp

Nur'un Büyük Kumandan? Zübeyir Gündüzalp

Author: ihsan Atasoy
$17.00 $12.95

Zübeyir Gündüzalp için çok ?ey söylenebilir: Bediüzzaman?n ba? hizmetkar?. Bediüzzaman?n s?r katibi. Bediüzzaman?n havarisi. Bediüzzaman?n Kainata de?i?mem dedi?i talebesi. Mücedid-i Azam?n veziri. Bin talebe yerine kabul etti?i. Bediüzzamandan hasiyet ta??yan ?ahsiyet. Ahiretini de feda eden adam. Hep sefer halinde kurmay bir kumandan. Bir muhabbet fedaisi. Davas?n?n kara sevdal?s?. Çileler harman?nda yo?rulan ruh. ?a?maz bir feraset, yan?lmaz bir deha. Her an huzurda bir insan-? kamil, bir veliyy-i azam. S?dd?k?yet makam?n?n izdü?ümü. Feragat ve fedakarl???n azam mahzar?. ?hlas ve isti?nada e?siz bir numune. Hizmet gemisini selamete ç?karan kaptan Bu kitab? okudukça, mübala?as?z, bütün bu sayd???m?z ve daha sayamad???m?z pek çok faziletle donat?lm?? bu büyük ?ahsiyetle kar?? kar??ya oldu?unuzu göreceksiniz.

Book Title Nur'un Büyük Kumandan? Zübeyir Gündüzalp
Author ihsan Atasoy
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0068
ISBN 9789752691131

Zübeyir Gündüzalp için çok ?ey söylenebilir: Bediüzzaman?n ba? hizmetkar?. Bediüzzaman?n s?r katibi. Bediüzzaman?n havarisi. Bediüzzaman?n Kainata de?i?mem dedi?i talebesi. Mücedid-i Azam?n veziri. Bin talebe yerine kabul etti?i. Bediüzzamandan hasiyet ta??yan ?ahsiyet. Ahiretini de feda eden adam. Hep sefer halinde kurmay bir kumandan. Bir muhabbet fedaisi. Davas?n?n kara sevdal?s?. Çileler harman?nda yo?rulan ruh. ?a?maz bir feraset, yan?lmaz bir deha. Her an huzurda bir insan-? kamil, bir veliyy-i azam. S?dd?k?yet makam?n?n izdü?ümü. Feragat ve fedakarl???n azam mahzar?. ?hlas ve isti?nada e?siz bir numune. Hizmet gemisini selamete ç?karan kaptan Bu kitab? okudukça, mübala?as?z, bütün bu sayd???m?z ve daha sayamad???m?z pek çok faziletle donat?lm?? bu büyük ?ahsiyetle kar?? kar??ya oldu?unuzu göreceksiniz.

Deal of the Day