Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Zifiri Aydınlık

$1095 $1300

İTHAF

15 Temmuz 2016 gecesi bir oyunun içine çekilip, tarihi bir yanlış, belki kasıtlı bir çağrı ile sokağa çıkan ve vatanı için vefat eden 251 kişiye ve bu lanetli günden sonra başlayan cadı avı ile gördükleri zulüm, işkence, insan hakları ihlalleri ve hukuksuz uygulamalar ile vefat eden tüm kişilere, yapılan zulümlere kalbi daha fazla dayanamayıp vefat eden yakınımız Hâkim Gülsüm Coşar’a, Meriç’te iki evladını kaybeden Nazır ve Fatma Işık çiftine, gurbet yollarında, gurbette, cezaevlerinde, vatanında vefat eden ve etmekte olan tüm mağdurlara, cezaevinde yatan gazeteci-yazar Ali Ünal’a ve onun gibi suçsuz, masum cezaevindeki on binlerce kişiye, yüzlerce bebeğe, bu soykırım sürecinde hayatını, ailesini, sağlığını, işini, kariyerini, yıllarını, geleceğini, umutlarını, hatta hayallerini bile kaybetmiş yüz binlerce masum, mazlum, mağdur kişiye, doğrunun, hakkın korkusuz savunucuları, çoğu gazeteci-yazardan farklı olarak kalemini satmayan Ahmet Altan ve Ahmet Nesin’e
ve zalime boyun eğmeyen, biat etmeyen, hakkı zalimlerin suratına haykırarak söyleyen ve bunun için hapsi göze alan ve hatta mahpus düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu’na ithaf olunmuştur.

Terzinin biri, âlim ve âmil bir kişiye: “Ben zalimlerin elbisesini dikiyorum. Acaba bu durumda Kasas suresinin on yedinci ayeti gereği zalimlere yardım edenlerden sayılır mıyım?” diye sorar. Âlim şöyle cevap verir: “Hayır sen zalimlere yardım eden değilsin. Bilakis sana iğne satanlar zalimlere yardım edenlerdir. Sen ise bizzat zalim olmuşsun.”

Bu kadar hassa bir konuda bizim tarafımız neydi? Ülkede bir soykırım yaşandı ve herkes bir şekilde bir imtihandan geçti. Önemli olan biz bu imtihanın neresindeydik ve imtihanımız nasıl geçti? Vicdan huzuru insan için çok önemlidir. Clemens Brentano’nun dediği gibi “İyi bir vicdan, en rahat yastıktır.” Herkes elini vicdanına koyup düşünmeli, hâlâ bir vicdanı olduğuna inanıyorsa!Author: Ramis Kurt
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682367339
Dimensions: 8.3*5.6 inches
Pages: : 180