Yitirilmiş Cennete Doğru (Çağ ve Nesil 3)

Yitirilmiş Cennete Doğru (Çağ ve Nesil 3)

$6.00 $4.95
Bu eserde, genelde bütün insanl???n, özelde insan?m?z?n önce ruh ve dü?ünce dünyas?nda, sonra da ferdî ve içtimai hayat?nda yitirdi?i cenneti yeniden bulman?n dinamikleri irdeleniyor.

Yitirilmi? Cennete Do?ru, yenilik ambalaj? içinde sunulan her pörsümü? dü?ünceye yah?i çeken idealsiz nesillere; inanç, ideal, fazilet, sab?r, çal??ma a?k? ve mazinin rampas?ndan kalk?p, hâli hallaç ederek, hiç eskimeyen ve eskimeyecek olan temeller üzerine gelece?i kurma i?tiyak? veriyor.

Title Yitirilmiş Cennete Doğru (Çağ ve Nesil 3)
Author M. Fethullah Gülen
Publisher Nil Yayınları
SKU NIL-077
ISBN 9789753150187
Bu eserde, genelde bütün insanl???n, özelde insan?m?z?n önce ruh ve dü?ünce dünyas?nda, sonra da ferdî ve içtimai hayat?nda yitirdi?i cenneti yeniden bulman?n dinamikleri irdeleniyor.

Yitirilmi? Cennete Do?ru, yenilik ambalaj? içinde sunulan her pörsümü? dü?ünceye yah?i çeken idealsiz nesillere; inanç, ideal, fazilet, sab?r, çal??ma a?k? ve mazinin rampas?ndan kalk?p, hâli hallaç ederek, hiç eskimeyen ve eskimeyecek olan temeller üzerine gelece?i kurma i?tiyak? veriyor.

Deal of the Day