Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Siyasal İslam’ın Entelektüel Serüveni

$1195 $1300

– Siyasal İslâm, modern bir hareket midir?-
Haricilik,selefilik,panislamizm,hilafet hareketleri ve benzeri birçok hareketten etkilenmiş midir?- Temeli Muhammed Esed, Mevdudi ve Seyyid Kutub’a mı dayanıyor?- Siyasal İslam gücünü tepkisellikten mi alır?
Bunlar gibi daha pek çok sorunun cevabını bu kitapta bulabileceksiniz.
Bu kitap, “İslamcılık İdeolojisinin Ortaya Çıkışı”, “İslamcılığın Kurucu İdeologları” ve “İslamcılığın Temel Görüşlerine Eleştirel Yaklaşımlar” şeklinde üç bölümden oluşmaktadır. Siyasal İslam’ın bugünkü konumunu daha iyi anlayabilmek için, nerede, ne zaman ve nasıl doğduğunu iyi anlamaya ihtiyacımız var. Prof. Dr. Ayhan Tekineş’in konuşma üslubunda, köşe yazısı olarak yazıp bir araya getirdiği yazılarından oluşan bu kitap, İslamcılık kavramı üzerine bir başvuru kaynak niteliğinde.

Author: Prof. Dr. Ayhan Tekines
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368954
Dimensions: 5.5x8.5 inches
Pages: : 195