Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Reis’in Rejimi

$1295 $1495

Bu kitap, bir gazetecinin makalelerinin derlenip toparlanarak belli konu başlıkları altında bir bütünlüğe kavuşturulması denemesinden daha çok, bir gazetede yazan ve daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlayan bir akademisyenin, ülkesinin ve kendisinin başına gelenlere dair tuttuğu kişisel notların makale haline getirilip, sonra da birleştirilmesiyle oluştu. Her bir başlık ayrı bir konuyu anlatıyor. Anlatılan konular, Türkiye’de olan bitenlere vakıf okur tarafından kolaylıkla ve anlam bütünlüğü içerisinde anlaşılacaktır.

Author: Mehmet Efe Caman
Publisher: 7/24 Kitap

ISBN 9781005727086
Dimensions: 0