Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Peygamberimizin Kur'an'ı Tefsiri - 2 Cilt Set

$2495 $2700

We have run out of stock for this item.


Bu mütevazı çalışmanın gayesi, Allah tarafından kendisine Kur'ân'ı açıklama vazifesinin verildiği Hz. Peygamber'in (s.a.s.), onu nasıl tefsir ettiğini ortaya koymaktır. Hz. Peygamber'in tefsirinin yani hadislerin Kur'ân'ı tefsirinin, nüzul asrından sonraki asırlarda yaşayan müfessirlerin tarzında olmadığı iyi bilinmesi gereken bir gerçektir. Hz. Peygamberin tefsiri; Kur'ân'ın öncelikle mücmelini beyan, umumunu tahsis ve müşkilini tavzih alanlanında olmuştur. Mesela Kur'ân zekât hakkında "Zekât veriniz!" emrini vermekle yetinir. Zekâta tâbi olan malları, çeşitli mallardan her birinin zekât nisaplarını ve uygulamanın diğer ayrıntılarını hadisler bildirir. Namaz emrini verir fakat namazın vakitlerini, kaç rekât olduklarını, çeşitlerini, nasıl eda edileceklerini ve diğer ayrıntıları hadisler beyan eder. Böylece hadisler müfessirlere ulaşmak istedikleri malzemeleri verir, onlar da bu dokümanları işlerler.

Author: Prof. Dr. Suat Yildirim
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366325
Dimensions: 8.5 x 5.5 inches
Pages: : 884