Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mealli Buyuk Cevsen - Termo Deri Kapak

$1495 $1695

We have run out of stock for this item.


Büyük Cevsen Ve Meali (Tercüme: Mustafa Yılmaz)
 •     Tevbe ve İstiğfar
 •     Yaşın Sûresi
 •     Fetih Sûresi
 •     Rahman Sûresi
 •     Hasır Sûresinin son beş ayeti
 •     Mülk Sûresi
 •     Nebe’ Sûresi
 •     Bakara Sûresinin son iki ayeti
 •     Hatim Duası
 •     Çevşenül Kebîr
 •     Evrâd-i Kudsiye
 •     Delâilu’n-Nur
 •     Şekîne
 •     Veysel-Karanî’nın Münâçatı
 •     Duâ-i Tercümân-i İsm-i Âzam
 •     Duâ-i İsm-i Âzam
 •     Münâcâtu’l-Kur’ân
 •     Tahmîdiye
 •     Hulâsatü’l-Hulâsa
 •     Dualar


Author: Bediuzzaman Said Nursi (Tertip ve Tanzim)
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368510
Dimensions: 8.7 x 5.9 inches