Kutül Kulub (4 Cilt)

Save

ANT Stores

$ 99.95 
SKU: KTY-0314
ISBN: 9789753554107
Ebu Talib El-Mekki / SEMERKAND YAYINCILIK

Share:
... Şeyh Ebu Talib el-Mekki´nin en mühim eseri olan Kutü´l-kulub, sünni tasavvufun en bariz kaynaklarından biri olduğu gibi İmam Gazzali´nin değerli eseri İhyau Ulumi´d-din´in de ana kaynaklarından biridir. İmam Gazzali, sözkonusu eserini yazarken bu kitaptan oldukça faydalanmıştır.

Kutü´l-kulub, nazari olmaktan çok ameli bir eserdir. Kitabın 48 faslının içinde tasavvufi konular dışında kelam, fıkıh ve hadise de önemli miktarda yer verilmiştir. Konular ele alınırken, önce Kur´an ayetleri, ardından Allah Resulü´nün (sav) hadisleri, ardından Sahabi sözleri ve tabiun ile sonrakilere ait vecizelere yer verilmiştir.

Kutü´l-kulub, tasavvufi mahiyette bir eser olmasına rağmen sadece bu sahadan değil, aynı zamanda şeriat ile alakalı meselelerden de etraflıca bahsetmektedir. Bu da müellifi, halen bilinen ve tasavvuf ile şeriat arasında köprü kurmaya çalışan sufilerin belki de ilki kılmaktadır. Onun açtığı bu yoldan daha sonraları İmam Gazali gibi nice kıymetli zevat yürümüşlerdir.

Kutü´l-kulub, sünni tasavvufun önemli kaynaklarından biri olması itibarıyla kimi zamanlar şerhler yazılarak açıklanmış, kimi zaman da ihtisarlar yapılarak özetlenmiştir...

Our brands