Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

KUSEYRi RiSALESi (MUHTASAR)

$495 $1200

We have run out of stock for this item.


Yakla??k bin y?ld?r kendisinden istifade edilen bu mübarek eser, tasavvuf yolunda yürümek isteyenlere bir kuvvet olsun, insanlara kalbî ve ruhî hayat? imrendirsin, toplumun ?slah?na vesilelik yaps?n ve sûfîler hakk?nda söylenenlere cevap versin diye kaleme al?nm??t?r.Author: Abdulkerim el-Kuseyri
Publisher: ISIK Yayinlari

ISBN 9786053280804
Dimensions: 0