Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kur'ân’ın Kaynağını İspat Yöntemi

$1195 $1400

Bu çalışmada, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinde, Kur’ân’ın kaynağıyla ilgili yapılan eleştirilere, farklı açılardan verilen cevapların ve ispat yönteminin analizi yapılmaktadır.

Eser iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde gerek çağdaşları gerekse takip eden asırlardaki kimseler tarafından Kur’ân’ın kaynağı ile ilgili ortaya atılan şüphe ve tereddütler ele alınmış, Kur’ân’dan konuyla ilgili âyetlere işaret edilmiştir. Asıl konu üzerinde ise ikinci bölümde durulmuştur. Bu bölümde Hocaefendi’nin Kur’ân’ın kaynağını ispatta kullandığı yöntem ele alınarak, üç ana başlık altında incelenmiştir.

“Değerli ilim adamı Prof. Dr. Muhittin Akgül, Fethullah Hocaefendi’nin “Kur’ân Kitaplığı” diye nitelendirebileceğimiz çok zengin ve bereketli hazinesinden istifade ediyor. Bu hazinedeki yirmi kadar kitaptan “Kur’ân’ın kaynağını ispat metodu” konusundaki fikir, görüş ve delillerini tahlil edip, bazen başka ilim adamlarının fikirleriyle karşılaştırmalar yaparak bir bütünlük ve sentez tarzında okuyuculara vermeye çalışıyor. Malzemesi bol olduğundan zorlanmaksızın konuyu esaslı bir şekilde, doyurucu bir tarzda takdim ediyor. Bu önemli konuyu, geniş bir literatüre dayanarak, ilmî ölçülere uygun bir tarzda inceleyip okunaklı bir üslupla sunmasından ötürü Muhittin Bey’i kutluyor ve kitabın Kur’ân’ın hakkaniyetinin daha iyi anlaşılmasına büyük bir katkı sağlayacağını ümit ediyorum.”

Prof. Dr. Suat YıldırımAuthor: Muhittin Akgul
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682367292
Dimensions: 8.3 x 5.6 inches
Pages: : 270