Kur'an-ı Kerim Elif-ba'sı ve Tecvid

Kur'an-ı Kerim Elif-ba'sı ve Tecvid

Author: Heyet
$2.95

Kur’ân-? Kerîm’in lafz?n? okumay? o?renmek, hem her müslüman üzerine bir vecîbe hem de Rabbimiz’in mesaj?n? anlamaya yönelik at?lm?? ilk ad?md?r. Kur’ân, dünyada insanlar için ebedî hidayet rehberi ve kalplere ?ifa;ahirette ise inananlar için ?efaatçıdır. Kur’ân’?n lafz?n? okumak dahi müstakil bir ibadettir.

Title Kur'an-ı Kerim Elif-ba'sı ve Tecvid
Author Heyet
Publisher Define Yayınları
SKU DEF-101
ISBN 9786054437375

Kur’ân-? Kerîm’in lafz?n? okumay? o?renmek, hem her müslüman üzerine bir vecîbe hem de Rabbimiz’in mesaj?n? anlamaya yönelik at?lm?? ilk ad?md?r. Kur’ân, dünyada insanlar için ebedî hidayet rehberi ve kalplere ?ifa;ahirette ise inananlar için ?efaatçıdır. Kur’ân’?n lafz?n? okumak dahi müstakil bir ibadettir.

Elinizdeki bu eserin ba?l?ca özellikleri ?unlard?r:

•Okumas? daha kolay ve anla??l?r olan bilgisayar hatt? ile yaz?lm??t?r.
•Konular, kolaydan zora do?rü aç?klamal? ve kademeli olarak s?ralanm??t?r.
•Konuya göre önemli k?s?mlar renklendirilmi?tır.
•Bütün örneklerin Kur’ân-? Kerîm’den olmasma özen gösterilmi?tır.
•?cerisinde namazda okunan k?sa sûreler ve dualar yer almaktad?r.
•Kitab?n sonunda Kur’ân’? üsûlune göre okumay? o?renmek için aç?klamal? ve omekli “tecvîd" bölümü
yer almaktad?r.

Deal of the Day