Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslamın Mistik Boyutları

$1795 $1995

We have run out of stock for this item.


Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu."
–International Journal for  Philosophy of Religion
 
“İngilizcede İslam mistisizmiyle ilgili en kapsamlı çalışma."
–Religious Studies Review
 
"Konuyla ilgili en kapsamlı ve tatmin edici araştırma olup, bilgi kadar empati ve duygu dolu.“
–History of Religions
 
"Sadece standart bir giriş olmakla kalmayıp, aynı zamanda İslamın  bu boyutuyla özel olarak ilgilenenler için temel başvuru kaynağı da oldu."
–Journal of the American  Oriental Society

Author: Annemarie Schimmel
Publisher: ALFA YAYINLARI

ISBN 9786051715797
Dimensions: 0