Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hac: İlahi Davete İcabet

$1195 $1400

Bu eser, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, İzmir Bornova Merkez Camii’nde 20, 27 Ekim, 3, 10 Kasım 1978 tarihlerinde dört defada olmak üzere verdiği hac konulu vaaz ve hutbelerden derlenmiştir.
Kitabın temelini bu vaaz ve hutbeler oluşturmakla beraber muhterem müellifin başka zaman ve zeminlerde konuyla ilgili yaptığı konuşmalar, yazdığı yazılar da belli bir mantık örgüsü içerisinde kitaba alınmıştır.
Kitap, bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunları da üç kısımdan oluşan bir ek bölüm takip etmektedir.
Giriş Bölümü’nde; haccın tarihi, farziyeti, önem ve fazileti ele alınmaktadır.
“Haccın Hikmetlerine Yolculuk” adını taşıyan Birinci Bölüm’de; önce, İslâm’da aklın yeri, değeri ve önemine değinilmiş, böylelikle haccın hikmet boyutunun oturduğu zemin gösterilmiş.. daha sonraki kısımda ise haccın hikmetleri üzerinde durulmuştur.
İkinci Bölüm; “Haccın Hakkını Verme” başlığını taşımakta ve dört kısımdan oluşmaktadır. Sırasıyla; hacca gitmeden önce, hac esnasında ve hac vazifesini bitirdikten sonra yapılması gerekenler anlatıldıktan sonra, son kısımda, Kâinatın İftihar Tablosu ve başımızın tacı Nebiler Serveri Hazreti Muhammed Mustafa’nın (sallallâhu aleyhi ve sellem) mübarek merkadlerini, gül kokulu köyü Medine-i Münevvere’yi ziyaretin önemi üzerinde durulmuştur.
Üçüncü Bölüm’de; farklı zamanlarda muhterem müellifin bizzat kaleminden dökülen dört makale ve bir şiir yer almakta ve müellifin söz ve yazılarından derlenen bölüm böylece sona ermektedir..Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366080
Dimensions: 5.5 x 8.5 inches
Pages: : 219