Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İbni Kesir Büyük Kuran Tefsiri, 10 Cilt, Küçük Boy

$15995 $16295

We have run out of stock for this item.


İbn Kesir pek muteber bir alimdir. Birçok ilimlerde adeta mütebahhir (derya gibi) idi. Tefsirde, hadiste eşi yoktu. İbn Şahne’den ve İshak Amidi’den hadis dinledi; Burhan Fezari’den, İbn Teymiye’den ve daha birçok meşhur alimlerden fıkıh ve diğer dersler almıştır. Kendisinden de İbn Hacer Askalani gibi meşhur zatlar ders almışlardır (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, 2 / 570, madde, 255).

Author: Ibn Kesir
Publisher: Kahraman Yayinlari

ISBN 9786059589666
Dimensions: 0