Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Hünkar'ın Fatiha Tefsiri

$695 $895

ÖZCAN kitabı detay açıklamaları:
Tarihimizde yaşanan bazı sosyal hadiselerin de tesiriyle Arap harfli kitaplar bazen yok edilmiş, bazen ortadan kaybolmuş, bazen de şahısların özel kütüphanelerinde saklı tutulmuştur. Özellikle Bektâsilikle ilgili kitapların birçoğu bu hadiseler sebebiyle ortadan kaybolmuştur. Bilindiği gibi Hacı Bektaş Velî'nin bilinen eserleri, Makâlât öncelikli olmak üzere çeşitli vesilelerle yayımlanmaktadır. Eldeki kaynaklara göre onun eserleri arasında gösterilen bazı kitapların nüshalarına şimdiye kadar rastlanamamıştır. Alevîlik/Bektâsilik hakkında araştırma yapan pek çok bilim adamı tarafından Hacı Bektaş Velî'ye ait eserler arasında gösterilen ve şimdiye kadar nüshası bulunamayan iki eser Fatiha Tefsiri ve Hadis-i Erbain şerhi'dir. Bu eserlerin nüshalarını 2008 yılında ?ngiltere'de yaptığımız araştırmalar sonucunda British Museum Library'de bularak kültür ve edebiyatımıza kazandırdık. Çalışmamızın girişinde Hacı Bektaş Velî'nin tarihî ve menkabevi hayatı, düşünceleri ile eserleri hakkında bilgi verilmiş, bazı eserlerinden kısa alıntılar yapılmıştır. Bu bölümde Fatiha Tefsiri'nin transkribeli ve sadeleştirilmiş tam metni verilmiştir.

Hünkar'ın Fatiha Tefsiri; Hacı Bektaş Veli'nin ?ngiltere'de Bulunan Kayıp Eseri | HÜSEY?N ÖZCAN kitabı ile ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.



Author: Huseyin Ozcan
Publisher: Ufuk Yayinlari

ISBN 9786055314286
Dimensions: 0