Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Güvercin Gerdanlığı

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Bu eseri okuyup da anlatılanların içinde kendisinden mutlaka bir şeyler bulmayan tek kişi gösterilemez. Çünkü sevgi ve dostluk bütün insanların ortak duygusudur. İlk insandan son insana kadar, dünyada aşkı az ya da çok tatmayan, o yüzden acılar içinde kıvranmayan birinin çıkmış olması mümkün değildir.

Âsık ile sevgili arasında yaşanan acı tatlı bütün olup bitenler hakkında bilgi veren satırları okurken zaman zaman kendinizden bahsedildiğini hissedeceksiniz. Öte yandan dostlar, ahbaplar ve arkadaşlardan söz edildiği kısımlarda da, dost görünüp sizin yüzünüze gülen, arkanızdansa kuyunuzu kazmaya çalışan ikiyüzlü tanıdıklarınızla bu eserde sık sık karşılaşacaksınız.

Bir bakıma da bu eser tam bir öğütler kitabı, ders alınması gereken bir ibretler demetidir.

Ayrıca bu eser tarih sosyolojisi, Endülüs’te yaşanan olaylar, o dönemin toplum yapısı, sosyal yaşantısı gibi konularda da eşi benzeri bulunmaz bir kaynaktır.

Kurtuba’ya Agit:

Eserin ek bölümünde, kaybolmuşken sonradan bir İspanyol araştırmacı tarafından bulunan İbn Hazm’in güzelim şehir Kurtuba’ya, kaybedilen diyar Endülüs’e yazdığı yürek yakan bir ağıt bulunuyor.Author: Ibni Hazm
Publisher: Sufi Kitap

ISBN 9786059778701
Dimensions: 0