Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Eski Istanbul

$995 $1095

Ünlü tarihçi Ahmet Refik, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla İstanbul'un şehir hayatını anlatıyor. Fetihten sonra Türk ve Müslüman bir kimliğe bürünen şehrin daha sonraki dönüşümleri, tüm bu değişikliklerin sosyal hayata ve mimariye yansımaları, Evliya elebi, Naimâ gibi tarihçilerden referanslarla zenginleştiriliyor.Eski İstanbul'da, saray hayatından başlanarak sokakların güvenliğine, su sorununa, belediye hizmetlerine, gümrüklere, devletin kahve, tütün ve alkolle mücadelesine kadar birçok konuda doyurucu bilgiler veriliyor.Bir yandan da İstanbul'daki gayrimüslimlerin yaşantılarına değinilerek Ermeni, Rum, Yahudi, kültürlerinin şehre getirdiği renk ve Osmanlı idaresinin bu cemaatlere yaklaşımı irdeleniyor.Filhakika yasak müthişti. O sene İV. Murat, gizli bir yerde tütün içen on dört kişi yakaladı. Biri mukabele halifesi, biri de kapıcıbaşılardandı. Ön dördünü de öldürttü. Reha'da tutun içtiği için, ikisi yeniçeri, ön dört kişi, Halep'te yirmi kişi, Haçcegür'de altı kişi alenen telef edildi. ”Bu duhan içenlerin kimi orduda eli ve ayağı kırılıp siyaset olunur ve kiminin otağ önünde kırılır ve kiminin boynu vurulur ve kimini dört pare iderlerdi.Author: Ahmet Refik Altinay
Publisher: Kapi Yayinlari

ISBN 9786054322671
Dimensions: 0