Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Efendimizin Aile Hayatı

$299 $1295

Bilindiği üzere diğer peygamberlerden farkli olarak Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), alemşumül bir vazife ile tavzif edilmiştir; dünyanın her bir coğrafyası ve yeryüzündeki her bir insan, O'nun muhatabıdır. Üstelik bu Kıyamet'e kadar hiç değişmeyecek bir hükümdür ki bu hedefin tahakkuku adına Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) evlilikleri, çok merkezi bir yerde durmaktadir. Konuya bu zaviyeden bakıldığında, hedefleri ve hikmetlerini nazara alarak Allah Resulü'nün (sallallahu aleyhi ve sellem) evliliklerini irşad ve tebliğ adına daha çok insana ulaşmak, yakınlık tesis etmek suretiyle kin ve nefret söylemlerini sonlandırmak, temsil ettiği dini, düşmanlıkta başı çeken ailelerin de konusu haline getirmek, geleceğin idareci, kumandan ve muallimlerini bu tabii zeminde yetiştirmek, herkesin gözü önünde cereyan eden uygulamalarıyla zihinlerde yer etmiş asırlık yanılgıları ortadan kaldırmak, farkli yaş ve fitrattaki kadınlarla evlenmek suretiyle ümmetine, aile ve kadına ait ahkamı kapsayıcı hükümler kazandırmak, farkli kabile ve şehirlerin nabzını daha yakından tutmak suretiyle onlarla olan münasebetlerini daha sağlam bir zemine oturtmak gibi başlıklar altında özetlemek mümkündür.Author: Resit Haylamaz
Publisher: Siret Yayinlari

ISBN 9789778010275
Dimensions: 0