Ebu Hanife Ve Said Nursi'de Sivil İtaatsızlık

Ebu Hanife Ve Said Nursi'de Sivil İtaatsızlık

Author: Mevlut Uyanik
$11.95
İnsan için adalete ve ahlaka olan ihtiyaç zaman, mekân ve sinir tanımaz. “İç dinginliğini yakalamış, bilge insanların teori ve pratik uyumlarının doğal sonucu olan tavır ve tutumlarıyla günümüz insanı, suistimaller karşısında nasıl davranacağının tarihsel temellerini bilince özgüvenli ve daha bilinçli hareket edebilecek; ehven-i şer mantığıyla kötünün az veya çok olmasının mümkün ol(a)mayacağını görecektir. Çünkü kötülükle yaşamak istemeyen, az veya çok kötü diye bir ayrım yapmadığı ve kötüden yana tavır almadığı zaman adaletli ve ahlaklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunur. Bu kitap adalet ve ahlaki hayatlarının temel referansı yapmış iki İslam alimin haksızlıklara karşı tavır ve tutum alışlarının sivil itaatsızlık kavramı çerçevesinde bir okumasıdır. Aynı zamanda bu eser Ebu Hanife ve Said Nursi’nin adalet ve ahlak arayışının İslamiliğini ve evrenselliğini göstermesi açısından orijinaldir.
Title Ebu Hanife Ve Said Nursi'de Sivil İtaatsızlık
Author Mevlut Uyanik
Publisher Ufuk Kitaplari
SKU UFK-130
ISBN 9786059927291
İnsan için adalete ve ahlaka olan ihtiyaç zaman, mekân ve sinir tanımaz. “İç dinginliğini yakalamış, bilge insanların teori ve pratik uyumlarının doğal sonucu olan tavır ve tutumlarıyla günümüz insanı, suistimaller karşısında nasıl davranacağının tarihsel temellerini bilince özgüvenli ve daha bilinçli hareket edebilecek; ehven-i şer mantığıyla kötünün az veya çok olmasının mümkün ol(a)mayacağını görecektir. Çünkü kötülükle yaşamak istemeyen, az veya çok kötü diye bir ayrım yapmadığı ve kötüden yana tavır almadığı zaman adaletli ve ahlaklı bir toplum oluşmasına katkıda bulunur. Bu kitap adalet ve ahlaki hayatlarının temel referansı yapmış iki İslam alimin haksızlıklara karşı tavır ve tutum alışlarının sivil itaatsızlık kavramı çerçevesinde bir okumasıdır. Aynı zamanda bu eser Ebu Hanife ve Said Nursi’nin adalet ve ahlak arayışının İslamiliğini ve evrenselliğini göstermesi açısından orijinaldir.

Deal of the Day