Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Beyaz Perdenin Din Algısı

$795 $895

We have run out of stock for this item.


"Günümüzde kitleleri harekete geçiren en önemli iletişim araçlarından birisi de sinemadır. Sinemanın, hem insan psikolojisi hem de toplum üzerinde çok büyük bir etkisinin olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Bu gücü sayesinde sinema, insanların duygu ve düşüncelerini etkileme ve böylece uzun bir süreç içerisinde de olsa toplumu değiştirebilme potansiyeline sahiptir.

Bu kitapta sinema vesilesiyle toplumda oluşturulan tahribattan, sinemanın yıkım gücü nispetinde yapım gücü de olan bir iletişim aracı olduğundan bahsedilmekte ve sinemanın din eğitiminde nasıl kullanılabileceği gösterime giren sinema filmleri özelinde işlenmektedir.Author: Dr.mehmet Akif Enderun
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752784314
Dimensions: 0