Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

5 Vakit 4 Asır Namazlardan Sonra Okunan Ayetlerin Tefsiri

$895 $995

We have run out of stock for this item.


İnsanımız yaratılış gereği ve Rabbine verdiği sözü yerine getirmek üzere günde beş defa camilere gelmektedir. Üzerine farz olan namazını kılmakta, öte yandan da camide aynı Rabbe kulluk yapanlarla bir cemaat teşkil etmektedir. 

Kılınan namazlardan sonra yanık sesli hocalarımız, Kur'ân'dan kısa bir 'aşir' okumakta, cemaat, okunan bu Allah kelamının ilahi nağmesinin hazzıyla, tekrar buluşmak ümidiyle camiden çıkmaktadır. 

Elinizdeki eser, camilerimizde Allah kelamının daha dikkatli dinlenmesi, takip eden meal ve tefsir sohbetlerinden daha derin manalar kavranarak ayrılınması ümidiyle hazırlandı.

Author: Davut Ayduz
Publisher: Define Yayinlari

ISBN 9786054437016
Dimensions: 0