Muicizat-? Kur'aniye (Sadele?tirilmi?)

Muicizat-? Kur'aniye (Sadele?tirilmi?)

$10.00 $7.95
Kur’an, ?u koca kâinat kitab?n?n ezelî bir tercümesi, yarat?l?? kanunlar?n? okuyan çe?it çe?it dillerin ebedî tercüman?, ?u görünmez ve görünen âlemler kitab?n?n tefsircisi,  Cenâb-? Hakk’?n isimlerinin yerde ve gökte gizli, manevî hazinelerinin kâ?ifi, görünen hadiselerin alt?ndaki gizli hakikatlerin anahtar?, ?u görünen âlemde gayb âleminin dili, ?u âlemin perdesi arkas?ndaki gayb âleminden gelen Cenâb-? Hakk’?n ebedî, Rahmanî lütuflar?n?n ve ezelî hitab?n?n hazinesi, ?u manevî ?slamiyet âleminin güne?i, temeli, hendesesi ve ahiret âlemlerinin mukaddes haritas?, Cenâb-? Hakk’?n Zât’?n?n, s?fatlar?n?n, isimlerinin ve icraat?n?n tarif edicisi, apaç?k tefsircisi, kesin delili ve parlak tercüman?d?r.
Title Muicizat-? Kur'aniye (Sadele?tirilmi?)
Author Bediuzzaman Said NURSi
Publisher Ufuk YAYINLARI
SKU GKK-050
ISBN 9786059927659
Kur’an, ?u koca kâinat kitab?n?n ezelî bir tercümesi, yarat?l?? kanunlar?n? okuyan çe?it çe?it dillerin ebedî tercüman?, ?u görünmez ve görünen âlemler kitab?n?n tefsircisi,  Cenâb-? Hakk’?n isimlerinin yerde ve gökte gizli, manevî hazinelerinin kâ?ifi, görünen hadiselerin alt?ndaki gizli hakikatlerin anahtar?, ?u görünen âlemde gayb âleminin dili, ?u âlemin perdesi arkas?ndaki gayb âleminden gelen Cenâb-? Hakk’?n ebedî, Rahmanî lütuflar?n?n ve ezelî hitab?n?n hazinesi, ?u manevî ?slamiyet âleminin güne?i, temeli, hendesesi ve ahiret âlemlerinin mukaddes haritas?, Cenâb-? Hakk’?n Zât’?n?n, s?fatlar?n?n, isimlerinin ve icraat?n?n tarif edicisi, apaç?k tefsircisi, kesin delili ve parlak tercüman?d?r.

Deal of the Day