Kuran in Kaynagini Ispat Yontemi

Kuran in Kaynagini Ispat Yontemi

$10.95 $8.95

Kur'an'?n Kayna??n? ?spat Yöntemi

Title Kuran in Kaynagini Ispat Yontemi
Author Prof. Dr. Muhittin AKGUL
Publisher ISIK Yayinlari
SKU ISK-376
ISBN 9786053280217

Kur'an'?n Kayna??n? ?spat Yöntemi

De?erli ilim adam? Prof. Dr. M. Akgül, F. Gülen Hocaefendi’nin 'Kur’ân Kitapl???' diye nitelendirebilece?imiz çok zengin ve bereketli hazinesinden istifade ediyor. Bu hazinedeki yirmi kadar kitaptan 'Kur’ân’?n kayna??n? ispat metodu' konusundaki fikir, görü? ve delillerini tahlil edip bazen ba?ka ilim adamlar?n?n fikirleriyle kar??la?t?rmalar yaparak bir bütünlük ve sentez tarz?nda okuyuculara vermeye çal???yor. Malzemesi bol oldu?undan zorlanmaks?z?n konuyu esasl? bir ?ekilde, doyurucu bir tarzda takdim ediyor." (Prof. Dr. Suat Y?ld?r?m)

Deal of the Day