Yürek Yansimalari

Save

Desen Kitapevi

$ 4.95 
SKU: ANT-DSN-0041
ISBN: 9786055444891
Ibrahim Refik / Albatros Yay?nlar?

Share:

Kalpten kaleme dü?en cemrelerin olu?turdu?u bu kitap; irfanî ölçüler, de?erlendirmeler, söz incileri, tavsiyeler, tenkitler, tahliller, nükteler ve mizahtan olu?uyor.
Ve bu yürek yans?malar?, "hayattan ölüme, düzenden kaosa, sevgiden nefrete, geçmi?ten gelece?e, zamandan mekana, gençlikten ihtiyarl??a, ruhdan maddeye, siyasetten sanata..." alabildi?ine geni? bir konu skalas?na sahip

Our brands