Yuregimizin Gunesi

Save

Isik

$ 4.95 
SKU: ISK-022
ISBN: 9789758642601
Arifhan AKPINAR / Isik Yayinlari

Share:

Habibullah unvaný ile Kâinat’ý sevgiyle dolduran güzeller güzeli Efendimiz (sas)’in adý nerede yâd edilse, hangi kalem O’nu yazsa, hangi kitap O’nu baðrýnda saklasa ve O, hangi gönülde bulunsa, hangi dilde dile gelse, hepsi o þereften nasiplenir ve o güzellikten yararlanýr. Þair Hassan Bin Sabit bir beytinde þöyle der “Ben sözlerimle Muhammed (sav)’i övmüþ olmadým; aslýnda sözlerimi Muhammed (sav) ile övmüþ ve güzelleþtirmiþ oldum. Evet… "Yüreðimizin Güneþi” de yürekten ifadelerle O’na yazýlmýþ bir mektup. Arifhan Akpýnar'ýn kaleminden tüm yürekler adýna...

Our brands