Yazgimiz Asktir Bizim

Isik

$ 7.95 
SKU: ISK-241
ISBN: 9789752781511
Nurgul OZCAN / ISIK

Share:

Yazg?m?z A?kt?r Bizim, Nurgül Özcan'?n kaleminden süzülen "a?k" dolu bir kitap. "Uzakl?k bizim için de?il, Dost" diyen yazar mesafeleri eritirken "Gariplere Müjdeler Olsun" mu?tusunu veriyor. "Mana insan? olmak" çerçevesinde konu?urken "Hayalimiz Hakk'a Vuslat Olsun" temennisini dillendiriyor ve "Vefayla Kal Can" ça?r?s?yla vefaya vurgu yap?yor. Zengin ve geni? ufuklu bir çerçevede kalem oynatan Nurgül Özcan gelecek için parlak ???klar saç?yor kitab?nda.

Our brands