Varl?klardan Hat?ralar Serisi (4 Kitap)

Varl?klardan Hat?ralar Serisi (4 Kitap)

Author: Zekiye Çoban
$8.95

Ba??m?z? kald?r?p etraf?m?za bakt???m?zda say?s?z varl?k selamlar bizi. Sahi bahçeye ç?k?p gölgesinde oyunlar oynad???m?z a?aç, hemen her gün s?rt?m?zda ta??maktan yorgun dü?tü?ümüz okul çantam?z ya da o çok sevdi?imiz s?n?f?m?z?n kap?s? dile gelseydi, neler anlat?rd? bize? Yahut tarihe mal olmu?, çok k?ymetli varl?klar?n hat?ras?yla kar??la?mak ister misiniz? Keyifli, ?iir tad?nda bir serüvene ça??r?yor sizi. Haydi, geç kalmay?n! Bu davet tam size göre!

Title Varl?klardan Hat?ralar Serisi (4 Kitap)
Author Zekiye Çoban
Publisher Mu?tu Yay?nlar?
SKU BSR-0234
ISBN 9786051631806

Ba??m?z? kald?r?p etraf?m?za bakt???m?zda say?s?z varl?k selamlar bizi. Sahi bahçeye ç?k?p gölgesinde oyunlar oynad???m?z a?aç, hemen her gün s?rt?m?zda ta??maktan yorgun dü?tü?ümüz okul çantam?z ya da o çok sevdi?imiz s?n?f?m?z?n kap?s? dile gelseydi, neler anlat?rd? bize? Yahut tarihe mal olmu?, çok k?ymetli varl?klar?n hat?ras?yla kar??la?mak ister misiniz? Keyifli, ?iir tad?nda bir serüvene ça??r?yor sizi. Haydi, geç kalmay?n! Bu davet tam size göre!

1- ?nci Kutusu

2- Dü?ünce Oyunu

3- Sevgi Elleri

4- Oyun Tad?nda Kals?n

Deal of the Day