Uzun Beyaz Bulut Gelibolu

Save

Desen Kitapevi

$ 11.95 
SKU: ANT-DSN-0145
ISBN: 9789752890299
Buket Uzuner / Everest Yayinlari

Share:

Çanakkale 2000
Çanakkale Sava?lar?´nda ölen büyük dedesinin mezar?n? aramak için Gelibolu´ya gelen Zelandal? genç bir kad?n ve Çanakkale Milli Park?´nda bastonuyla dola?an Türk Nine´nin ak?llara durgunluk veren seksen be? y?ll?k s?rr?
Çanakkale 1915
Osmanl? te?meni Ali Osman Bey ile Anzak Er Alistair John Taylor´?n birlikte insanl??a verdi?i deh?etengiz ders
Tarih kitaplar?nda yer almas?na henüz hiçbir milletin izin vermeye haz?r olmad??? büyük insanl?k s?nav?: Ayn? adam ayn? sava?ta iki dü?man ülkede sava? kahraman? olur mu? Ya da: Tarih düz okunacak bir metin midir? Ve tarih yeniden yaz?lmal? m?d?r? Ve tarih yeniden yaz?lmal? m?d?r?
Buket Uzuner, romanc?l???n?n doruklar?nda bir ba?yap?ta daha imza at?yor.

Our brands