Ulak Viyana Kapilarinda

Kitap Yurdu

$ 8.95 $ 12.50
SKU: ANTS-GKK-281
ISBN: 9786050822892
Okay Tiryakioglu / Timas Genc

Share:

Devlerin sava??nda, tarihin gerçek sava?ç?lar?ndan biri olmakta kararl? olan Ulak Nuri, Mohaç Muharebesinde alt? yüz elli yedi y?ll?k Macar Krall???’n?n yok olu?una tan?kl?k edip Viyana kap?lar?na dayan?rken hayata dair sorular? sormaya devam ediyor...

“Peki; zafer, sava? denen bu kâbusun neresinde ? Zaferin mutlulu?u, hazz?, görkemi nerede? ?nsan zafer için sava?maz m?? Muzaffer adam, ayn? zamanda gururlu ve mesut adam de?il midir? Hangi destanda mutsuz bir cengâvere rastl?yoruz ki?”

Our brands