Uc Istanbul

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-427
ISBN: 9789753299053
Mithat Cemal Kuntay / Oglak Klasikleri

Share:

Türk roman?n?n kilometre ta?lar?ndan biri daha O?lak Klasikleri aras?nda... Yirmiyi a?k?n, önde gelen roman kahraman?, bir roman? roman yapan bütün ruh çözümlemeleriyle kar??n?zda. Bir o kadar say?da gerçek tarihi ki?ilikler ile ba?ka yard?mc? unutulmaz tipler romana ustaca yedirilmi?... Simsiyah ve otuz üç y?l sürmü? Abdülhamit dönemi bask?s?yla “?stibdat ?stanbul’u”... Ve bütün bu ?stanbullar’? dikey olarak kesen bir yazar hayat?: Muharrir Adnan Bey.
Bugüne kadar yap?lm?? olan bütün s?ralamalarda ilk 10’a girmi? olan efsanevi roman Üç ?stanbul’u okumu? olanlara kat?lmak isteyenlere.

Our brands