Ta? Masallar? 6 kitap

Deal of the Day

Ta? Masallar? 6 kitap

Author: Basari
$29.95

Tas Masallari

Book Title Ta? Masallar? 6 kitap
Author Basari
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Tas Masallari


Masal ve oyuna kim hay?r diyebilir ki? Ta? Masallar? serisi sizi masall? bir oyuna ça??r?yor.

Do?adaki en sade ve kolay bulunan malzeme olan ta?lar oyun arkada?lar?m?z. Bu seride, ta?lar ile yarat?c?l?k, fark?ndal?k, problem çözme becerileri desteklenirken birlikte hareket etme, payla?ma, sayg?, sevgi, dostluk, farkl? olan? kabul etme vb. pek çok de?ere yer verilmektedir. 

Bu masallar? okuduktan sonra çocu?unuzla ta? toplamaya ç?kabilirsiniz. Onun istedi?i ta?lar? toplamas?na izin verin. Hatta isterseniz siz de onunla birlikte ta? toplay?n. Sonra da toplanan ta?lar? kullanarak istedi?i gibi resimler yaps?n, oyunlar oynas?n, masallar anlats?n. Hep birlikte masallar anlatarak oynaman?n tad?n? ç?kart?n.