TARIH sUURUNA DO?RU-5

Save

Desen Kitapevi

$ 6.95 
SKU: ANT-DSN-0045
ISBN: 9789758540693
Ibrahim Refik / Albatros Yay?nlar?

Share:

Bu kitap bir anlamda ait olmak istedi?imiz Bat? medeniyetini temsil eden Avrupa Birli?i devletlerinin kimler oldu?unu, o devletlerin bugünlere gelesiye kadar nas?l bir tarihî vetireden geçtiklerini, baz?lar?n?n geçmi?leriyle yüzle?ip baz?lar?n?n yüzle?meye cesaret edemedikleri ne gibi s?rlar? bar?nd?rd?klar?n? anlamam?z? sa?lyyor. Bununla birlikte bu kitap, Avrupa tarihinin kanl? ve kirli gerçekleri ile kendi tarihimizi k?yaslama imkan? verip sahip oldu?umuz medeniyet miras?m?z? daha iyi idrak etmemize ve üzerimizde gururla ta??yaca??m?z kültürel kimli?imizin ?ekillenip perçinlenmesine vesile olma ümidini ta??yor.

Our brands