Tarih ?uuruna Do?ru-2

Tarih ?uuruna Do?ru-2

Author: Ibrahim Refik
$0.99

Bizi biz yapan tarihî de?er ve bilgilerden dev?irdikleri feyizleri, gelece?e kazand?rmay? ideâl edinmi? yeryüzü mirasç?lar?na...

Tarihe mirasç? olmak demek,
geçmi?in bilinen-bilinmeyen,
büyük-küçük bütün birikimine,
bu birikimi nemâland?rmaya
yeni terkibler meydana getirmeye,
sonra da bütün bunlar? gerçek
mal sahibi olan gelecek nesillere
intikal ettirmeye varis olmak demektir.

Title Tarih ?uuruna Do?ru-2
Author Ibrahim Refik
Publisher Albatros Yay?nlar?
SKU BSR-0313
ISBN 9789758540105

Bizi biz yapan tarihî de?er ve bilgilerden dev?irdikleri feyizleri, gelece?e kazand?rmay? ideâl edinmi? yeryüzü mirasç?lar?na...

Tarihe mirasç? olmak demek,
geçmi?in bilinen-bilinmeyen,
büyük-küçük bütün birikimine,
bu birikimi nemâland?rmaya
yeni terkibler meydana getirmeye,
sonra da bütün bunlar? gerçek
mal sahibi olan gelecek nesillere
intikal ettirmeye varis olmak demektir.

Deal of the Day