Sunnet-i Seniyye Risalesi

Save

Sahdamar

$ 7.95 
SKU: SAH-052
ISBN: 9786054038022
Bediuzzaman Said Nursi / Sahdamar Yayinlari

Share:

Mirkatu's-Sunne ve Tiryak-u Marazi'l-Bid'a

"Eger Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittibâ edilecek. ittibâ edilmezse, netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur." Muhabetullah varsa, netice verir ki, Habibullah'in sünnet-i seniyyesine ittibâi intâc eder.

Evet, Cenâb-i Hakk'a iman eden, elbette O'na itaat edecek. Ve itaat yollari içinde en makbulü ve en müstakîmi ve en kisasi, bilâ-süphe Habibullah'in gösterdigi ve takip ettigi yoldur.

***
Velâyet yollari içinde en güzeli, en müstakimi, en parlagi, en zengini, sünnet-i seniyyeye ittibâdir. Yani, a'mâl ve harekâtinda sünnet-i seniyyeyi düsünüp ona tâbi olmak.. ve taklid etmek.. ve muamelât ve ef'âlinde ahkâm-i ser'iyeyi düsünüp rehber ittihaz etmektir.

***
iste ey seytanin desîselerine mübtelâ olan bîçâre insan! Hayat-i diniye, hayat-i sahsiye ve hayat-i içtimâiyenin selâmetini dilersen ve sihhat-i fikir ve istikâmet-i nazar ve selâmet-i kalb istersen; muhtemât-i Kur'âniye'nin mîzanlariyla ve sünnet-i seniyyenin terazileriyle a'mâl ve hâtiratini tart ve Kur'ân'i ve sünnet-i seniyyeyi daima rehber yap.

Ayet, hadis ve Farsça ibarelerin serhleri dipnot olarak gösterilmis. Kaynakça, bibliyografyasi; kelime, kavram ve özel isim indeksi ile lügatçesi çikarilmis.

Our brands