Söz Söyleme ve İş Başarma Sanatı

Save

Kitap Yurdu

$ 11.95 
SKU: ANTS-GKK-574
ISBN: 9789753311230
Dale Carnegie / Epsilon Yayinevi

Share:

Söz Söyleme ve ?? Ba?arma Sanat?", hayat?n?zdaki önemli ki?ileri; dostlar?n?z?, mü?terilerinizi, i? dünyas?nda kar??la?t???n?z ki?ileri ve i?verenlerinizi etkilemenizi sa?layacak pek çok pratik ve yararl? öneriye yer vermektedir. Bu kitapta söylenenleri uygulayarak; Kendinize hakim olmay? ö?renebilirsiniz. Kendinize daha fazla güven duymaya ba?layabilirsiniz. Belle?inizi geli?tirebilirsiniz. Söylediklerinizi daha net bir ?ekilde ifade edebilirsiniz. Konu?man?za nas?l ba?layaca??n?z? ve sözlerinizi nas?l bitirece?inizi kestirebilirsiniz. Dinleyicilerin ilgisini çekebilirsiniz. Diksiyonunuzu geli?tirebilirsiniz. Dü?man kazanmadan tart??malar yapabilirsiniz.

Our brands