SONSUZ NUR (ROMENCE)

Save

ISIK

$ 24.95 $ 35.00
SKU: LGT-ROM-001
ISBN: 9781597841719
M.Fethullah GULEN / ISIK YAYINLARI

Share:

Fethullah Gülen Hocaefendinin vaazlar?ndan derlenmi? olan Sonsuz Nur isimli eser yayg?n siyer kitaplar?ndan farkl? bir çal??mad?r. Eserde Allah Resulü’nün hayat?n?n bir biyografi formunda aktar?lmas?ndan ziyade, onun ya?am?? oldu?u dönemin ve hadiselerin kendi ?artlar? içinde anlat?lmas? peygamberli?ini ispatlayan hakikatler, sergilemi? oldu?u tutumlar ve verdi?i kararlar?n ard?ndaki hikmetler, ona ait baz? bilinmeyen veya yanl?? anla??lan hususlar irdelenmekte ve izah edilmektedir. Bu aç?dan Sonsuz Nur, efendiler efendisini farkl? meziyetleriyle tan?tan, onun hayat?n?n belli kesitlerini dü?ünce ve hikmet boyutuyla ele alan bir eserdir.

Our brands