SONSUZ NUR (ROMENCE)

SONSUZ NUR (ROMENCE)

$35.00 $24.95

Fethullah Gülen Hocaefendinin vaazlar?ndan derlenmi? olan Sonsuz Nur isimli eser yayg?n siyer kitaplar?ndan farkl? bir çal??mad?r. Eserde Allah Resulü’nün hayat?n?n bir biyografi formunda aktar?lmas?ndan ziyade, onun ya?am?? oldu?u dönemin ve hadiselerin kendi ?artlar? içinde anlat?lmas? peygamberli?ini ispatlayan hakikatler, sergilemi? oldu?u tutumlar ve verdi?i kararlar?n ard?ndaki hikmetler, ona ait baz? bilinmeyen veya yanl?? anla??lan hususlar irdelenmekte ve izah edilmektedir. Bu aç?dan Sonsuz Nur, efendiler efendisini farkl? meziyetleriyle tan?tan, onun hayat?n?n belli kesitlerini dü?ünce ve hikmet boyutuyla ele alan bir eserdir.

Title SONSUZ NUR (ROMENCE)
Author M.Fethullah GULEN
Publisher The Light
SKU LGT-ROM-0001
ISBN 9781597841719

Fethullah Gülen Hocaefendinin vaazlar?ndan derlenmi? olan Sonsuz Nur isimli eser yayg?n siyer kitaplar?ndan farkl? bir çal??mad?r. Eserde Allah Resulü’nün hayat?n?n bir biyografi formunda aktar?lmas?ndan ziyade, onun ya?am?? oldu?u dönemin ve hadiselerin kendi ?artlar? içinde anlat?lmas? peygamberli?ini ispatlayan hakikatler, sergilemi? oldu?u tutumlar ve verdi?i kararlar?n ard?ndaki hikmetler, ona ait baz? bilinmeyen veya yanl?? anla??lan hususlar irdelenmekte ve izah edilmektedir. Bu aç?dan Sonsuz Nur, efendiler efendisini farkl? meziyetleriyle tan?tan, onun hayat?n?n belli kesitlerini dü?ünce ve hikmet boyutuyla ele alan bir eserdir.

Deal of the Day