Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

SONSUZ NUR (ROMENCE)

$2495 $3500

We have run out of stock for this item.


Fethullah Gülen Hocaefendinin vaazlar?ndan derlenmi? olan Sonsuz Nur isimli eser yayg?n siyer kitaplar?ndan farkl? bir çal??mad?r. Eserde Allah Resulü’nün hayat?n?n bir biyografi formunda aktar?lmas?ndan ziyade, onun ya?am?? oldu?u dönemin ve hadiselerin kendi ?artlar? içinde anlat?lmas? peygamberli?ini ispatlayan hakikatler, sergilemi? oldu?u tutumlar ve verdi?i kararlar?n ard?ndaki hikmetler, ona ait baz? bilinmeyen veya yanl?? anla??lan hususlar irdelenmekte ve izah edilmektedir. Bu aç?dan Sonsuz Nur, efendiler efendisini farkl? meziyetleriyle tan?tan, onun hayat?n?n belli kesitlerini dü?ünce ve hikmet boyutuyla ele alan bir eserdir.Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: The Light

ISBN 9781597841719
Dimensions: 0