Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

SONSUZ NUR 4

$099 $450

We have run out of stock for this item.


Yıllardan beri binlerce defa yer değiştirenler; yer değiştirip kendilerine tutunacak bir dal arayanlar; o sistemden bu sisteme, o ekolden öbür ekole konuşup duranlar, bütün bu çırpınıp durmalarin fiyasko ile neticelendi gibi görüyor ve şimdiye kadar hiç fiyasko görmemiş Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) mektebine koşuyorlar.insanların gönüllerini coşturacak kadar o gönüllere fer veren Efendiler Efendisini acaba kendi kıymeti ölçüsünde anlatabildik mi?..Hayır! Eğer beşeriyet O’nu tanısaydı, O’nun için mecnun olur, yollara düşerdi; ruhları O’nun yâd-i cemîli sarınca burnunun direği sızlar ve gözleri yaşlarla dolardı, dolardı da, O’nun pâk semtine, peygamberlik dünyasına, tertemiz iklimine girebilmek için ürperir, O’nun aşkının ateşiyle yanan kalbinin küllerine hayat gelsin diye rüzgarın önüne katılır ve hep oraya doğru sürüklenirdi… Akıl ve havsalamız alsa da almasa da, sineler O Guneş'e pervanedir.. çok yakın bir gelecekte, şimdiye kadar bir türlü O’na kosamayip da kış sinekleri gibi takılıp yolda kalan derbeder ve perişan akıllar, yolda kalışlarına pişman olacak ve ellerini dizlerine vurarak: “Biz niye pervane olup O’na kosmadik?” diyeceklerdir. O zaman belki de birçoğu için her şey bitmiş olacak…


ıAuthor: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753154758
Dimensions: 0