Sohbet Tad?nda Tarih

Sohbet Tad?nda Tarih

Author: Ibrahim Refik
$0.99

"Kim demi? tarih keyifli de?ildir diye!""Tarihin güzellikleri ayr?nt?lar?ndad?r." gerçe?inden hareketle "Sohbet Tad?nda Tarih", okuyucular? bir sohbet havas? içinde tarihin ana caddelerinden al?p ara sokaklar?nda dola?t?r?yor. Çünkü, tarihin ana caddeleri çok resmi, donuk ve kurudur. Oysa ara sokaklar her daim s?cak, heyecan verici ve sürprizlere aç?kt?r. Yola ç?k?nca göreceksiniz ki, gerçek tarih, bu biraz tozlu biraz lo? bu ara sokaklar?n içinde sakl?.Hicret MedeniyetiBüyük Avrupa’y? Haz?rlayan En Büyük DinamiklerKolay De?ildir Osmanl?’da Berber OlmakYanl?? Hesap Nereden Döner?Eyüp Sultan KültürüAnsiklopediler Ne Kadar Do?ru Söyler?Fransa’n?n Simgesi Neden Horozdur?Bir A?aç Nas?l Terbiye Edilir?Sponsorlu?un Temeli Osmanl?lara AitAllah ?nsan? Haf?z Pa?a Tokat?’ndan KorusunOsmanl?’y? Bir Dü?meye SatanlarBir Tak?m Nas?l Motive Edilir?Abdülhamid Dü?manl???n? Canl? Tutman?n SebepleriGaripler Mezarl???Bursa Kuma??ndan Papaz CübbesiKovboy EfsanesiKatillerin Kahraman Oldu?u Bir DünyaYedi Sofral? Sakine Hatun?talyan Komünistlerine Seçim Kazand?ran Osmanl? MahallesiRoma’n?n Sefahetle Bat???Siz Hiç Z?rva Yediniz mi?Gücü K?ran Güç: Alk??ç?larBursa’da Bir Leylek HastanesiYarasa Bombalar?Bekarl?k VergisiDo?ru Söylemiyorsam Türk Olmayay?mOmbudsmanl???n KökleriKan Haf?zas?Avrupa Medeniyeti ?slâm Medeniyetinin Çocu?udurTürkler Dünyaya Kar?lar? da Onlara HükmederBir Hanedan?n Trajik Öyküsü

Title Sohbet Tad?nda Tarih
Author Ibrahim Refik
Publisher Albatros Yay?nlar?
SKU BSR-0309
ISBN 9789758540341

"Kim demi? tarih keyifli de?ildir diye!""Tarihin güzellikleri ayr?nt?lar?ndad?r." gerçe?inden hareketle "Sohbet Tad?nda Tarih", okuyucular? bir sohbet havas? içinde tarihin ana caddelerinden al?p ara sokaklar?nda dola?t?r?yor. Çünkü, tarihin ana caddeleri çok resmi, donuk ve kurudur. Oysa ara sokaklar her daim s?cak, heyecan verici ve sürprizlere aç?kt?r. Yola ç?k?nca göreceksiniz ki, gerçek tarih, bu biraz tozlu biraz lo? bu ara sokaklar?n içinde sakl?.Hicret MedeniyetiBüyük Avrupa’y? Haz?rlayan En Büyük DinamiklerKolay De?ildir Osmanl?’da Berber OlmakYanl?? Hesap Nereden Döner?Eyüp Sultan KültürüAnsiklopediler Ne Kadar Do?ru Söyler?Fransa’n?n Simgesi Neden Horozdur?Bir A?aç Nas?l Terbiye Edilir?Sponsorlu?un Temeli Osmanl?lara AitAllah ?nsan? Haf?z Pa?a Tokat?’ndan KorusunOsmanl?’y? Bir Dü?meye SatanlarBir Tak?m Nas?l Motive Edilir?Abdülhamid Dü?manl???n? Canl? Tutman?n SebepleriGaripler Mezarl???Bursa Kuma??ndan Papaz CübbesiKovboy EfsanesiKatillerin Kahraman Oldu?u Bir DünyaYedi Sofral? Sakine Hatun?talyan Komünistlerine Seçim Kazand?ran Osmanl? MahallesiRoma’n?n Sefahetle Bat???Siz Hiç Z?rva Yediniz mi?Gücü K?ran Güç: Alk??ç?larBursa’da Bir Leylek HastanesiYarasa Bombalar?Bekarl?k VergisiDo?ru Söylemiyorsam Türk Olmayay?mOmbudsmanl???n KökleriKan Haf?zas?Avrupa Medeniyeti ?slâm Medeniyetinin Çocu?udurTürkler Dünyaya Kar?lar? da Onlara HükmederBir Hanedan?n Trajik Öyküsü

Deal of the Day