Siyasi Tarih (1918-1994)

Siyasi Tarih (1918-1994)

Author: Oral Sander
$34.95
Siyasi Tarih´in ikinci cildi, 20. yüzy?l tarihini, gerek geçmi?in gerekse günümüzün sorunlar?n? de?erlendirebilmemizi sa?layacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor.
Title Siyasi Tarih (1918-1994)
Author Oral Sander
Publisher ?mge Kitabevi
SKU BSR-0108
ISBN 9789755330051
Siyasi Tarih´in ikinci cildi, 20. yüzy?l tarihini, gerek geçmi?in gerekse günümüzün sorunlar?n? de?erlendirebilmemizi sa?layacak derli toplu bir çerçeve içinde okura sunuyor.

Deal of the Day