Sinan'in Mihrimah'i

Kitap Yurdu

$ 9.95 
SKU: ANTS-GKK-323
ISBN: 9789944978880
Gaye Yavuzcan Enveri & Metin Arikan / ilgi yayinlari

Share:

Hürrem bir kez güldü mü, Marmara’da deprem olurdu; bir kez gülmedi mi payitahtta yang?n ç?kard?… Mihrimah, sanki o depremleri dindirmek, o yang?nlar? söndürmek için dünyaya gelmi?ti…

“Mihri…” dedi Sinan gücü yetti?ince; fakat usulca, “Mihri…”
Mihri, sanki odan?n d???nda de?il de Koca Mimar’?n yüre?inin içinde ondan bir ses beklermi? gibi hemen yata??n yan? ba??nda bitti:
“Buyurun efendim.”
“Mihri, su…”

Sinan, Pargal?’y? hat?rlad? hayal meyal. ?brahim Pa?a, ?skender Pa?a’y? azil ve katlettirmi?; kaderin ipini e?irenlerin gönlü bu katle raz? gelmemi? olacak ki, kendisi de en güvendi?i sultan?n?n emriyle infaz edilmi?; üstelik ömrünü adad??? Osmanl? hanedan?na mensup bulunmay???yla de?ersizle?en kan? sultan?n haremi duvarlar?na s?çram??, orada kurumu?tu. “Eden buluyor,” diye geçirdi içinden Sinan; “Amma, bir ?ey etmemek ne mümkün? Olmak ve ölmek, oldurmak ve öldürmek bu kadar iç içeyken, bulaca??n? bile bile etmemek, ne mümkün?”

Kimilerine ipekten, atlastan elbise, kimilerine kendi deste?iyle ula?aca?? bir mevkide olaca?? ki?iyi biçiyor, giydiriyordu. Onun biçti?i kaftan? giymeye r?za göstermeyenlere ise tek bir kuma?a sar?nmay? hak görüyordu Hürrem: Kefen…

Sinan’?n Mihrimah’? bir solukta okunacak bir roman….

Our brands